Sticky

Huisregels


Reputatie 4
 • 13 september 2015
Welkom op de AH Community! We houden de AH Community graag een prettige plek voor iedereen, daarom hebben we deze Huisregels (“Huisregels”) opgesteld. Door je te registreren op community.ah.nl (“AH Community”) en een profiel aan te maken, ga je akkoord met de Huisregels.

De Huisregels kunnen tussentijds gewijzigd worden, lees deze dan ook regelmatig op de website van de AH Community.

Wanneer je je niet aan de Huisregels houdt, riskeer je verwijdering van de AH Community.

Aanmelden
 • Kies een gebruikersnaam, profielfoto en/of handtekening die niet door anderen als schokkend kan worden ervaren en geen provocerende of discriminerende uitingen bevat
 • Je mag met slechts één profiel actief zijn op de AH Community
 • Om verwarring te voorkomen mag er in de gebruikersnaam die je kiest in je profiel geen "Albert Heijn" of “AH” voorkomen of enige andere naam die refereert aan Albert Heijn. Dit geldt ook voor de profielfoto die je gebruikt voor de AH Community.
Do’s:
 • Formuleer een duidelijke titel (“topic”) bij je bericht
 • Plaats je bericht maar op één plek binnen de AH Community
 • Volg altijd de aanwijzingen van moderators op
 • Wees respectvol, zowel richting andere community leden als moderators
Don’ts:
 • Plaats geen commerciële links in je berichten
 • Verwijs of link niet naar illegale sites (zoals downloadsites)
 • Plaats geen discriminerende uitingen, bij provocerend gedrag riskeer je verwijdering van de AH Community
 • Plaats geen seksueel getinte berichten
 • Gebruik geen scheldwoorden of een overvloed aan leestekens en hoofdletters
 • Plaats geen berichten die niets met het topic te maken hebben
 • Vermeld geen onwaarheden in je berichten
 • Plaats geen content (zoals foto’s en video’s) van anderen die hiervoor geen toestemming hebben gegeven
 • Vermeld geen persoonlijke gegevens, zoals adres en telefoonnummer, in je berichten of reacties
 • Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij Albert Heijn
 • Vragen kunnen niet via een privébericht aan een moderator gesteld worden, hier zal niet op gereageerd worden
Albert Heijn behoudt zich het recht voor om topics en berichten te verwijderen als Albert Heijn reden heeft om aan te nemen dat niet voldaan is aan de 'Don’ts'. Wil je een ongepast bericht melden? Of een van je berichten laten verwijderen? Klik dan op het vlaggetje rechtsboven in een reactie. Hier wordt gevraagd om een reden in te vullen, doe dit zo volledig mogelijk. Dit bericht gaat naar de moderators van de AH Community. De moderators zullen het bericht beoordelen en er gepaste actie op ondernemen.

AH Community is een website van Albert Heijn B.V. (“Albert Heijn”). AH Community bevat informatie en berichten van community leden en (beeld)materialen die betrekking hebben op Albert Heijn.

Het is niet toegestaan deel te nemen aan de AH Community indien je jonger bent dan 18 jaar. Door een topic te starten of een bericht te plaatsen bevestig je dat je bericht voldoet aan de Huisregels. Het is niet toegestaan actief te zijn onder meerdere profielen. Om verwarring te voorkomen, mag je gebruikersnaam en/of profielfoto geen verwijzingen bevatten naar Albert Heijn.

Op AH Community zijn de Huisregels en het privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn van toepassing. In het privacy-en cookiebeleid kun je terugvinden wat Albert Heijn doet met je persoonsgegevens die zij van van jou en van Facebook (door middel van Facebook-login) ontvangt. Bij actieve deelname aan de AH Community zal Albert Heijn je bericht, je Facebook profielfoto, en gebruikersnaam plaatsen. Albert Heijn zal je geautomatiseerde emails sturen over je activiteiten op AH Community en reacties van anderen daarop.

AH Community bevat informatie, berichten en (beeld)materialen die betrekking hebben op Albert Heijn. Albert Heijn kan berichten of gedeelten daarvan blokkeren, bewerken, vervangen of verwijderen indien berichten of gedeelten daarvan geen verband hebben met of niet van toepassing zijn op de activiteiten van Albert Heijn.

Je dient je respectvol te gedragen op AH Community, zowel richting andere communityleden als moderators. Dit betekent dat je berichten, inclusief het beeldmateriaal dat je daarbij post, niet beledigend, ongepast, onfatsoenlijk of aanstootgevend mogen zijn. De berichten mogen bijvoorbeeld geen discriminerende, racistische, seksueel getinte of provocerende boodschap bevatten of anderszins beledigend zijn ten opzichte van anderen.

Je berichten dienen geen reclame, spam of junkmail te bevatten. Je berichten dienen ook geen onwaarheden, scheldwoorden of een overvloed aan leestekens en hoofdletters te bevatten. Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen waarbij je je voordoet als betrokkene van of medewerker van Albert Heijn.

Door het plaatsen van een bericht bevestig je dat je het recht hebt de inhoud hiervan te delen en rechthebbende bent van het auteursrecht, portretrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten in het bericht. Je dient dan ook geen berichten te posten die merkrecht, auteursrecht, portretrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derde(n) bevatten zonder toestemming van deze derde(n) waar deze wel noodzakelijk is.

Het is Albert Heijn toegestaan berichten of gedeelten van berichten (zoals foto’s en video’s) die niet voldoen aan de Huisregels, de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en/of wet- en regelgeving, naar haar eigen inzicht, te blokkeren, te bewerken, te vervangen of te verwijderen. Ook is het Albert Heijn toegestaan om dezelfde redenen je profiel te blokkeren of te verwijderen.

AH Community is openbaar. Om die reden raadt Albert Heijn je af persoonlijke informatie te delen over jezelf of over derden (zoals namen, adressen en telefoonnummers).
Het is niet toegestaan gebruik te maken van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om je eigen IP-adres te verhullen.

Bij het plaatsen van een bericht zal Albert Heijn het bericht, je Facebook profielfoto, en gebruikersnaam op de AH Community plaatsen. Albert Heijn zal je geautomatiseerde e-mails sturen over je activiteiten op AH Community en reacties van anderen daarop.

Door het plaatsen van een bericht verleen je aan Albert Heijn een niet-exclusieve, onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije licentie op het gebruik, het reproduceren, publiceren, verveelvoudigen of wijzigen van het bericht via het door Albert Heijn daarvoor gekozen doel en middel. Je verleent tevens aan Albert Heijn het recht je berichten (of een gedeelte daarvan) te gebruiken ten behoeve van haar bedrijfsactiviteiten. Hieronder kunnen begrepen zijn concepten, ideeën, recepten, afbeeldingen, foto’s, video’s, en andere dragers van auteursrechten te gebruiken.

Albert Heijn is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van berichten die geplaatst zijn en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze berichten. Door het plaatsen van een bericht vrijwaar je Albert Heijn en de aan haar gelieerde ondernemingen voor alle mogelijke aanspraken van derden of mogelijke directe en/of indirecte schade die voortkomt uit de door jou geplaatste berichten.

Je kunt een ongepast bericht melden of een verzoek tot verwijdering van je eigen bericht doen door het aanklikken van het vlaggetje rechtsboven in een reactie. Vervolgens geef je een reden op waarna dit bericht naar de moderators van de AH Community gaat. De moderators zullen het bericht beoordelen en gepaste actie ondernemen.

Mocht je één van je berichten, of je profiel willen laten verwijderen, kun je dit verzoek indienen bij de moderators via ahcommunity@ahold.com. Vervolgens zullen de moderators je bericht of je profiel binnen 1 (één) werkdag na ontvangst van je verwijderingsverzoek verwijderen.

0 reacties

Geen reactie